Browse Prior Art Database

Improved Materials

IP.com Disclosure Number: IPCOM000010608D
Publication Date: 2002-Dec-20

Publishing Venue

The IP.com Prior Art Database

Abstract

De mannier op dewelke katalysatoren worden toegevoegd aan bepaalde perfluoroelastomere ruwe gommen is van belang voor bepaalde physische eigenschappen.