Browse Prior Art Database

Improved Materials

IP.com Disclosure Number: IPCOM000010608D
Publication Date: 2002-Dec-20
Document File: 1 page(s) / 23K

Publishing Venue

The IP.com Prior Art Database

Abstract

De mannier op dewelke katalysatoren worden toegevoegd aan bepaalde perfluoroelastomere ruwe gommen is van belang voor bepaalde physische eigenschappen.

This text was extracted from a Microsoft Word document.
This is the abbreviated version, containing approximately 67% of the total text.

Improved Materials

Perfluoroelastomere ruwe gommen, meer bijzonder diegenen die vervaardigd zijn uit tetrafluoroethyleen, geperfluoreerde vinylethers and nitrille bevattende vernettings monomeren, worden vaak vernet met verscheidene katalysatoren. Een specifieke klasse van dergelijke katalysatoren is een verzameling fosfonium perfluorocarboxylaten, zoals de tetrabutyl fosfonium zouten van geperfluoreerde di-carbonzuren. Wij hebben ontdekt dat door bepaalde katalysatoren, inclusief de boven vermelde verbindingen, op te lossen in een geschikt oplosmiddel (bijvoorbeeld methanol)� men de dispersie van deze verbindingen in perfluoroelastomeren zeer kan verhogen. Als gevolg van een verbeterde dispersie noteert men een versnelde vernettingsreactie, en ziet men veel minder defekten zoals bruine verkleuringen op bepaalde vernette artikels.

Wanneer de katalysator in alkohol� wordt toegevoegd aan de perfluoroelastomere ruwe gom, en de initieel� vernette artikelen worden nagevulkaniseerd voor 24 uur in de aanwezigheid van lucht bij een temperatuur van 250°C, zijn de artikelen vrij van optisch zichtbare oppervlaktedefekten, en ze hebben uitnemende fysische eigenschappen zoals druk vervormingweerstand. Als de navulkanisatie geschiedt onder een stikstof atmosfeer bij verhoogde temperatuur (tot 300°C) zijn de fysische eigenschappen minderwaardig in vergelijking met diegenen die in aanwezigheid van lucht werden nagevulkaniseerd.

Het toevoegen van bepaalde siliciumoxyde bevattende vulstoffe...