Browse Prior Art Database

Voorwerpen die een konstante kleur doorheen bezitten

IP.com Disclosure Number: IPCOM000015521D
Publication Date: 2003-Jun-20

Publishing Venue

The IP.com Prior Art Database

Abstract

Homogeen gekleurde artikelen worden bekomen door het gebruik van een specifiek vernettings systeem voor perfluorelastomeren.