Browse Prior Art Database

Voorwerpen die een konstante kleur doorheen bezitten

IP.com Disclosure Number: IPCOM000015521D
Publication Date: 2003-Jun-20
Document File: 1 page(s) / 21K

Publishing Venue

The IP.com Prior Art Database

Abstract

Homogeen gekleurde artikelen worden bekomen door het gebruik van een specifiek vernettings systeem voor perfluorelastomeren.

This text was extracted from a Microsoft Word document.
This is the abbreviated version, containing approximately 99% of the total text.

Voorwerpen die een konstante kleur doorheen bezitten.

Artikelen, gemaakt uit perfluorelastomeer, die een konstante kleur hebben doorheen het artikel, zijn momenteel niet verkrijgbaar. De veelvuldig verkrijgbare artikelen, typisch O-ringen, zijn wit of licht gekleurd aan de buitenkant, maar vertonen een donkere of bruine kleur vanbinnen. Dat is omdat, na de vernetting, deze artikelen een navulkanisatie vereisen bij hoge temperatuur, gedurende welke de artikelen verkleuren van een helder wit of licht gekleurd, tot een donkere of bruine kleur. Om de gewenste witte of heldere kleur terug te bekomen, worden zulke artikelen vaak nabehandeld via een bleek proces , maar dergelijke processen zijn niet in staat om het artikel helemaal doorheen te zuiveren.

Wij hebben gevonden dat perluorelastomeren die een nitrille houdend vernettings monomeer hebben, vernet kunnen worden met geperfluoreerde amidines, en dat artikelen die geproduceerd worden met dit proces door en door optisch helder zijn, en dat ze ook kunnen worden geformuleerd met witte of ander licht gekleurde pigmenten. Bovendien blijven de artikelen die met een dergelijk system werden vernet, na een navulkanisatie konstant helder , of (indien geformuleerd met een kleurstof) van een konstante kleur doorheen.� Zulk een systeem elimineert zodoende een nabehandeling om een gewenste kleur te bekomen. Dit systeem resulteert ook in een homogene kleur doorheen het artikel, zodat de oppervlakte kleur en de kleur van de bulk praktisch gel...