Browse Prior Art Database

Het verkrijgen van optimale fysische eigenschappen in heldere perfluoroelastomere artikelen

IP.com Disclosure Number: IPCOM000018999D
Publication Date: 2003-Aug-25

Publishing Venue

The IP.com Prior Art Database