Dismiss
Surety is performing system maintenance this weekend. Electronic date stamps on new Prior Art Database disclosures may be delayed.
Browse Prior Art Database

Het verkrijgen van optimale fysische eigenschappen in heldere perfluoroelastomere artikelen

IP.com Disclosure Number: IPCOM000018999D
Publication Date: 2003-Aug-25
Document File: 1 page(s) / 19K

Publishing Venue

The IP.com Prior Art Database

This text was extracted from a Microsoft Word document.
This is the abbreviated version, containing approximately 100% of the total text.

Het verkrijgen van optimale fysische eigenschappen in heldere perfluoroelastomere artikelen.

We hebben gevonden dat voor het bekomen van een optimale compressie set resistentie in perfluoroelastomere artikelen, de navulkanisatie temperatuur van heel groot belang is.

Als delen gemaakt zijn uit perfluoroelastomeren met nitrille houdende vernettings monomeren, gebaseerd op een vulkanisatie system die berust op geperfluoreerde bis-amidines, vereisen deze artikelen een initiele matige navulkanisatie temperatuur rond 200°C, vooraleer ze worden onderworpen aan de laastste navulkanisatie temperatuur van rond 300°C.

Bijvoorbeeld, O-ringen die werden nagevulkaniseerd voor 16 uur @ 250°C, gevolgd door 24 uur @ 300°C, hadden een compressie set (70 uur @ 300°C) van 89%

Als dezelfde O-ringen werden nagevulkaniseerd voor 16 uur @ 200°C, gevolgd door 24 uur @ 300°C, was de compressie set gereduceerd tot 40%