Browse Prior Art Database

Enzymer forbedrer udnyttelsen af parfume

IP.com Disclosure Number: IPCOM000029047D
Publication Date: 2004-Jun-14
Document File: 1 page(s) / 22K

Publishing Venue

The IP.com Prior Art Database

This text was extracted from a Microsoft Word document.
This is the abbreviated version, containing approximately 100% of the total text.

Enzymer forbedrer udnyttelsen af parfume

Parfume er en af de dyreste ingredienser i mange vaskemidler. Derfor er man interesseret i, at mest muligt parfume bliver siddende dér hvor den skal virke, nemlig i tøjet, og ikke forsvinder med skyllevandet ligesom de andre ingredienser i vaskemidlerne.

Forsøg med parfumerede vaskemidler med enzymer har nu vist, at enzymerne forbedrer tøjets evne til at holde på parfumen. Enzymerne er cellulaser, som man har brugt i vaskemidler i årevis, men man har ikke tidligere været opmærksom på cellulasernes positive effekt på udnyttelsen af de dyre parfume molekyler. 

Cellulaserne reagerer med cellulose fibre i bomuldstøj, og nu viser det sig, at de små ændringer i fibrene medfører at parfumen binder bedre til fibrene. Derfor dufter tøjet af parfume i længere tid efter vask. Effekten af cellulaserne kan også være medvirkende til at man kan opnå den samme duft oplevelse med en mindre mængde parfume.


Document headers and footers

1