Browse Prior Art Database

Stop for limiting pivot movement of an axle

IP.com Disclosure Number: IPCOM000225721D
Publication Date: 2013-Feb-28
Document File: 5 page(s) / 494K

Publishing Venue

The IP.com Prior Art Database

Abstract

It is provided a stop on a vehicle frame, which limits the pivoting movement of an axle body. Said stop is a connected to the frame via a spring or similar to avoid undue stress. Such stop can be used at construction machines, agricultural machines, forestry machines, etc.

This text was extracted from a PDF file.
This is the abbreviated version, containing approximately 100% of the total text.

Page 01 of 5

Joustava telin keinunnan rajoitin estää runkoon kohdistuvat

terävät iskumaiset kuormitukset.

Tässä joustava toppari on esitetty

takarungolla, mutta pelkkää joustopakettia voidaan käyttää eturungolla pienellä

difik ti ll j tää it

mo aa o a a es s en ohjaamoon kuuluvat ikävät pamaukset ja tärähdykset.


Page 02 of 5

Tällainen ajatus joustavasta telitopparista


Page 03 of 5


Page 04 of 5

Eturungon joustava toppari

Kiinnitetään eturungolle siten, että telin iskemäkohta osuu vihreään levyyn.  Joustomatkaa helppo lisätä jousia 

lisäämällä.


Page 05 of 5