Browse Prior Art Database

Cryo-bladen voor gebruik in een elektronen microscoop

IP.com Disclosure Number: IPCOM000237998D
Publication Date: 2014-Jul-24
Document File: 1 page(s) / 61K

Publishing Venue

The IP.com Prior Art Database

Abstract

Voor het gebruik in een elektronen microscoop met mogelijkheden om cryogene monsters af te beelden wordt een speciale combinatie van cryo-bladen en detectoren voorgesteld. Het idee is om gebruik te maken van positioneerbare cryo-bladen met meerdere posities waar de elektronenbundel kan passeren.

This text was extracted from a Microsoft Word document.
At least one non-text object (such as an image or picture) has been suppressed.
This is the abbreviated version, containing approximately 100% of the total text.

Cryo-bladen voor gebruik in een elektronen microscoop.

Voor het gebruik in een elektronen microscoop met mogelijkheden om cryogene monsters af te beelden wordt een speciale combinatie van cryo-bladen en detectoren voorgesteld.

Zoals de vakman bekend is een cryo elektronen microscoop uitgerust met cryo-bladen die het monster omgeven. De ruimte die deze cryo-bladen in beslag nemen conflicteert met de ruimte die nodig is voor detectoren, zoals cathodo-luminescentie detectoren, backscattered electron detectoren, Röntgen detectoren and silicon-drift detectoren.

Het idee is om gebruik te maken van positioneerbare cryo-bladen met meerdere posities waar de elektronenbundel kan passeren. Deze posities kunnen dan omringt worden door een of meerdere soorten detectoren, zoals getoond in figuur 1.

Voordeel van dit idee is dat de detectoren dicht bij het monster kunnen worden geplaatst (ongeveer 5 mm), en  de reductie van temperatuur afhankelijke ruis in de detectoren.

Een andere toepassing is het gebruik van LED’s die meerdere kleuren licht produceren en daarmee het monster exciteren, zodat diëlektrische functie metingen zoals EELS spectroscopie kan worden uitgevoerd.

 

 

Figuur 1.