Browse Prior Art Database

Turva-alue

IP.com Disclosure Number: IPCOM000239590D
Publication Date: 2014-Nov-18
Document File: 2 page(s) / 294K

Publishing Venue

The IP.com Prior Art Database

This text was extracted from a PDF file.
This is the abbreviated version, containing approximately 69% of the total text.

Page 01 of 2

Turva‐alue 

 

Nykyinen tekniikan taso 

Standardeissa vaaditaan parannettua turvavarustelua porauslaitteisiin liittyen operaattorin tarttumiseen  pyöriviin osiin (porakanki). Standardit mainitsevat tässä yhteydessä myös Motion Detection tekniikan.  

Kehitettävän turvalaitteen robustisuus, käyttäjäystävällisyys ja monimutkaisuus tulee miettiä tarkoin, jotta  operaattorin elämästä ei tehdä niin hankalaa, että normaali poralaitteen toiminta hankaloituu tai jopa estyy  turvalaitteen toiminnan‐vuoksi.   

 

Uuden ratkaisun esittely 

Standardeissa Motion Detection varustusta ei määritetä sinänsä elektroniseksi tunnistinlaitteeksi tai  valoverhoksi, vaan standardeissa jätetään tulkinta porauslaitteen valmistajalle. Tämän lisäksi standardeissa  todetaan, että alue, jota "Motion Detection" ei kata, tulee valvoa työmaakohtaisesti. 

Porajumbon toiminta suhteessa katkonporaukseen on alustan liikuttelun osalta varsin staattista. Näin muodoin  käyttäjänkin olisi mahdollista osallistua turvalaitteen asetukseen ja poistamiseen katkonporauksen alkaessa ja  päättyessä. 

Yksinkertaisin ratkaisu on toteuttaa poralaitteen käyttäjän virittävä turvakeila ja siihen liitetty kelautuva  "turvavyö". Turvavyön laitteen puoleiseen osaan on yhdistetty kelausvahti, joka toimiessaan estää laitteen  porakangen p...