Browse Prior Art Database

Inrichting voor het in de grond aanbrengen van kunstgrassprieten

IP.com Disclosure Number: IPCOM000242779D
Publication Date: 2015-Aug-14

Publishing Venue

The IP.com Prior Art Database

Abstract

De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het in de grond steken van kunstgrasstrengdelen, de inrichting omvattende: - een frame dat is ingericht om de diverse onderdelen van de inrichting te ondersteunen, - meerdere spoelen met daarop kunstgrasstrengen gewikkeld, - ten minste een trommel die roterend is aangebracht op het frame en roteert om een in hoofdzaak horizontale rotatie-as, waarbij de trommel is ingericht om meerdere kunstgrasstrengen die van de spoelen worden afgewikkeld te ontvangen en deze kunstgrasstrengen met de beweging van de trommel mee rond te draaien, waarbij de trommel meerdere klemmen omvat die gezien in zijaanzicht om de rotatie-as heen zijn opgesteld, waarbij de klemmen zijn opgesteld om van iedere kunstgrasstreng een kunstgrasstrengdeel geklemd te houden tussen een in de draairichting gezien voorste klem en een achterste klem en de kunstgrasstrengdelen met de trommel mee te laten roteren, - ten minste een snij-inrichting voor het doorsnijden van de kunstgrasstrengen, zodat de vastgeklemde kunstgrasstrengdelen losgesneden worden van de rest van de respectieve kunstgrasstrengen, - ten minste een insteek-inrichting die meerdere insteekpennen en ten minste een actuator omvat, waarbij de actuator de insteekpennen over een diepte de grond insteekt, waarbij de trommel is ingericht om de serie kunstgrasstrengdelen tot onder de insteek-inrichting te roteren, waarbij de insteek-inrichting is ingericht om de kunstgrasstrengdelen die tot onder de insteek-inrichting zijn geroteerd in de grond te steken.

This text was extracted from a Microsoft Word document.
This is the abbreviated version, containing approximately 6% of the total text.

P32231EP00/WHA

Korte aanduiding:       Inrichting voor het in de grond aanbrengen van kunstgrassprieten

           

Vakgebied

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op het aanleggen van hybride grasvelden, waarin echt gras en kunstgras worden gemengd.

Achtergrond van de uitvinding

Hybride grasvelden zijn bekend en worden sinds enkele jaren toegepast. Er zijn inmiddels een behoorlijk aantal hybride grasvelden aangelegd, Een bekend voorbeeld is het grasveld van het Wembley stadion in Londen. Een hybride grasveld heeft diverse voordelen ten opzichte van een echt grasveld en ook diverse voordelen ten opzichte van volledige kunstgrasvelden.

Een voordeel van een hybride grasveld ten opzichte van een echt grasveld is dat de belastbaarheid hoger is. Op een hybride grasveld kan tot twee keer zoveel uren per jaar gesport worden als op een echt grasveld.

Een ander voordeel ten opzichte van echt gras is dat het grasveld altijd groen blijft. Bovendien komen er bij gebruik minder pollen los. De kunstgrassprieten werken enigszins als wapening van de grond en houden de pollen op hun plek.

Een daarmee samenhangend verder voordeel is dat het veld steviger is en beter tegen een stootje kan en makkelijker gebruikt kan worden voor een andere activiteit zoals een concert. Dit komt doordat de wortels van de grassprieten om de kunstgrasstrengen heen groeien. Bovendien draineert een hybride grasveld beter, omdat de geïnjecteerde kunstgrasstrengen verticale drainagekanalen vormen.

Een voordeel van een hybride veld ten opzichte van een volledig kunstgrasveld is dat het grootste deel van de grassprieten van echt gras zijn, inclusief de bijbehorende eigenschappen die relevant zijn voor het lopen, rennen en rollen van een bal. Ook de geur van een hybride grasveld is dezelfde als die van een echt grasveld.

Eerdere machines voor het aanleggen van hybride grasvelden zijn ontwikkeld en gemaakt door de firma Desseaux (tegenwoordig geschreven als Desso). Een dergelijke machine wordt beschreven in WO2001/79611A1. In deze machine worden de kunstgrasstrengen met perslucht tot onder een insteek-inrichting gevoerd.

In EP1384817 wordt een andere machine voor het aanleggen van hybride grasvelden beschreven. In deze machine wordt een enkele kunstgrasstreng in een schroeflijnvorm om een trommel gewikkeld. Vervolgens wordt de enkele streng door een snij-inrichting in meerdere strengen gesneden. Daarna worden de strengen met een insteek-inrichting in de grond gestoken.

De firma Desso heeft daarnaast een andere machine ontwikkeld voor het aanleggen van hybride grasvelden die ook in bedrijf is genomen.

De onderhavige uitvinding is gebaseerd op het inzicht dat de bekende machines door hun ontwerp nogal langzaam zijn. Bovendien zijn de bekende machines niet erg betrouwbaar in de zin dat het insteken van een behoorlijk deel van de kunstgrasstrengen mislukt, en vervolgens tot afval leidt.

Doel van de uitvinding

Het is een doel van de uitvinding om een inrichting te verscha...