Browse Prior Art Database

Aktivt kul kan mindske nedbrydning af hyaluronsyre

IP.com Disclosure Number: IPCOM000243628D
Publication Date: 2015-Oct-07
Document File: 3 page(s) / 285K

Publishing Venue

The IP.com Prior Art Database

This text was extracted from a PDF file.
This is the abbreviated version, containing approximately 51% of the total text.

Page 01 of 3

Aktivt kul kan mindske nedbrydning af hyaluronsyre Konklusion

Tilsætning af aktivt kul til kulturvæske indeholdende hyaluronsyre kan mindske nedbrydningen af hyaluronsyre ved henstand af kulturvæsken betragteligt.

Indledning

Hyaluronsyre kan produceres mikrobielt, f.eks. som beskrevet i (1) og (2). Det er ønskværdigt at kunne styre den gennemsnitlige molekylevægt (Mw) i denne produktion. Ved produktion af hyaluronsyre tilsvarende beskrivelsen i
(3) kan der ved henstand af kulturvæsken som fremkommer ved fermentering ske en nedbrydning af hyaluronsyre således at Mw reduceres under henstanden. Det er her undersøgt, om tilsætning af aktivt kul kan mindske denne nedbrydning.

Materialer og metoder

Kulturvæske blev produceret på tilsvarende måde som beskrevet i (3) i enten pilot skala (størrelsesorden ca. 1 m3) eller produktionskala (størrelsesorden ca. 7 m3). Molekylvægten i kulturvæske indeholdende blandt andet produktionsorganisme og hyaluronsyre blev målt før, under og efter henstand ved 30-34°C i op til 25 timer efter endt fermentering ved hjælp af SEC-MALS (Size Exclusion Chromatography - Multi Angle Light Scattering). Der blev tilsat enten a) ingenting; b) 20% vand; eller c) 20% opslæmning af aktivt kul i vand. Koncentrationen af opslæmmet aktivt kul var afstemt til de ønskede slutkoncentrationer (1 - 5 % w/w). Aktivt kul var fint formalet syreaktiveret kul. Henstand skete enten i 5 liter plasticdunke eller i den anvendte fermenteringstank.

Resultater og diskussion

I Figur 1 ses at tilsætning af en opslæmning af aktivt kul til kulturvæske har en markant effekt på nedbrydningen af hyaluronsyre under henstand i ståltank (pilot skala), således at den relative molekylevægt kun reduceres til ca. 97% af udgangspunktet med kultilsætning mod reduktion til ca. 82 % uden kultilsætning. Det ses også, at reduktionen i Mw uden kultilsætning sker hurtigst i starten af forsøget, og dermed vil den stabiliserende effekt også kunne udnyttes ved kort tids henstand.


Page 02...