Browse Prior Art Database

Effekt af enzymer

IP.com Disclosure Number: IPCOM000244434D
Publication Date: 2015-Dec-11
Document File: 1 page(s) / 52K

Publishing Venue

The IP.com Prior Art Database

This text was extracted from a PDF file.
This is the abbreviated version, containing approximately 64% of the total text.

Page 01 of 1

Titel: Effekt af enzymer

Konklusion

EPS (ekstracellulære polymere substanser) har generelt en særdeles klistret overflade som fanger mange typer snavs på overfladen. Dette sker også i en vaskesituation med detergent til stede. Visse enzymer som fx 1,6 endo galactanase (E.C.3.2.1.164) kan mindske den klistrende effekt i vask på EPS. Det samme er set for DNAser. Kombinationen af de to enzymer forventes yderligere at mindske denne klistrende effekt af EPS.

Indledning

EPS kan opstå i fugtige miljøer hvor især bakterier er til stede. Tøj og vaskemaskiner er jævnligt udsat for fugt og bakterietilførsel og det er et udbredt problem at EPS dannes som en beskyttende hinde over bakteriernes kolonier. EPS er særdeles klistret og virker desuden som en hæftning til tøj og maskine. EPS findes både som rester fra gammel og død infektion såvel som ny og levende. Den klistrende virkning gør at alt muligt andet snavs vil hæfte sig til overfladen. I vask betyder dette at dele af det snavs som er opløst i en vaskeopløsning vil have en tendens til at klistre sig til overfladen. EPS fra Brevundimonas vesicularis er et eksempel på sådan en EPS. Hvis den udsættes for standard pigment besmudsning af 09V fra WFK vil den hæfte partiklerne på en karakteristisk måde. Hvis man tilsætter en 1,6 endo beta galactanase, fx fra T. harzianum kan denne mindske den klistrende virkning. Det samme er set for DNAser fra Aspergillus især A. oryzae, Trichoderma især T. harzi...