Browse Prior Art Database

plint, decoratiesysteem en werkwijze voor het vervaardigen van een plint

IP.com Disclosure Number: IPCOM000244775D
Publication Date: 2016-Jan-14
Document File: 15 page(s) / 68K

Publishing Venue

The IP.com Prior Art Database

Abstract

Een plint (1) omvat een kern (4) met een bovenzijde (5), een daartegenover gelegen onderzijde (6) en een tegenover elkaar gelegen voorzijde (7) en achterzijde (8) die zich tussen de onderzijde (6) en de bovenzijde (5) uitstrekken, en een aan de kern (4) bevestigd plaatvormig materiaal (10) dat tenminste de voorzijde (7) bedekt. Het plaatvormige materiaal (10) strekt zich vanaf de bovenzijde (5) van de kern (4) gezien voorbij de onderzijde (6) van de kern (4) uit.

This text was extracted from a Microsoft Word document.
This is the abbreviated version, containing approximately 11% of the total text.

BE 23565-vH

Plint, decoratiesysteem en werkwijze voor het vervaardigen van een plint

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een plint, omvattende een kern met een bovenzijde, een daartegenover gelegen onderzijde en een tegenover elkaar gelegen voorzijde en achterzijde die zich tussen de onderzijde en de bovenzijde uitstrekken, en een aan de kern bevestigd plaatvormig materiaal dat tenminste de voorzijde bedekt.

Een dergelijke plint is bekend in de stand van de techniek. De bekende plint heeft een kern van geperste houtvezels waarop een plaatvormig materiaal in de vorm van een kunststof vel is gelamineerd. Het vel dient om de kern tegen invloeden van buitenaf te beschermen, zoals mechanische impact of vocht. Verder kan het vel zijn voorzien van een patroon om bijvoorbeeld de plint een natuurlijke uitstraling te geven, zoals een hout- of steenpatroon.

Een doel van de uitvinding is het verschaffen van een verbeterde plint.

Dit doel wordt bereikt met de plint volgens de onderhavige uitvinding, waarbij het plaatvormige materiaal vanaf de bovenzijde van de kern gezien zich voorbij de onderzijde van de kern uitstrekt.

Dit betekent dat het plaatvormige materiaal vanaf de onderzijde van de kern uitsteekt, zodat het vrije uiteinde van het plaatvormige materiaal op afstand van de onderzijde van de kern is gelegen. De afstand tussen het vrije uiteinde van het plaatvormige materiaal en de onderzijde van de kern zal in de praktijk korter zijn dan de hoogte van de voorzijde van de kern. Wanneer de plint ter plaatse van de overgang tussen een vloer en een muur is bevestigd, is de achterzijde van de kern naar de muur gericht en de onderzijde van de kern naar de vloer gericht. In de praktijk kan het plaatvormige materiaal een hogere dichtheid hebben dan de kern. Een voordeel van de plint volgens de uitvinding is dat bij plaatsing van de plint op een vloer de kern op afstand van de vloer is gelegen. Dit biedt de mogelijkheid om de kern van een materiaal te maken dat niet bestand is tegen water en een plaatvormige materiaal van een watervast materiaal te maken teneinde een watervaste plint te verkrijgen. In de stand van de techniek is het niet gebruikelijk om hoogwaardige plinten, en zeker niet watervaste plinten, van relatief goedkoop materiaal te maken. Wanneer gebruik gemaakt wordt van economisch voordelig, laagwaardig materiaal voor de kern van de plint, bijvoorbeeld materiaal met een zeer lage dichtheid, kan de achterzijde van de kern bijvoorbeeld met lijm aan een wand worden bevestigd in plaats van met gebruikelijke montageclips. Verder biedt de plint volgens de uitvinding de mogelijkheid om kabels weg te werken in de ruimte onder de kern aan de naar de kern gerichte zijde van het plaatvormige materiaal.

Met de term ‘plaatvormig materiaal’ wordt bedoeld, dat het een dun stuk van een bepaalde stof is waarvan de dikte veel kleiner is dan de lengte en breedte, bijvoorbeeld een vel, een blad, een huid, een vlies, een slab, een folie en dergelijke.

T...