Browse Prior Art Database

Heijastinmäntä-tyynyluisti

IP.com Disclosure Number: IPCOM000247542D
Publication Date: 2016-Sep-15
Document File: 5 page(s) / 467K

Publishing Venue

The IP.com Prior Art Database

This text was extracted from a PDF file.
This is the abbreviated version, containing approximately 52% of the total text.

Page 01 of 5

1(5)

Heijastinmäntä-tyynyluisti,

Taustaa

Vastaavanlainen toteutus esiintyy ilmakoneelle vuodelta 1969 (US3431985).

Ideoita

Heijastinmäntä

Kuva 1. Heijastinmännän toteutustapa.

 Lisälaitteena

Esitetään nimenomaan laitteena, joka asennetaan varsinaisen porakoneen rungon ulkopuolelle

 Sekä iskumännän että heijastinmännän vastinpintoihin tehtävä muotoilu

Heijastinmäntäominaisuuteen paketoitaisiin eri mäntä ja perusmäntä ei olisi yhteensopiva heijastinmännän kanssa.

 Heijastinmännässä on palauttava työpinta-ala

Nykyratkaisussa heijastinmännässä on palauttava työpinta-ala, jonka avulla mäntä saadaan ajettua taka- asemaan, ja ominaisuus olisi siten haluttaessa kytkettävissä pois käytöstä. Palautuspinta-ala ei ole muusta syystä tarpeellinen.

 Heijastinmäntä on liitetty hydrauliseen porakoneeseen

Patentissa US3431985 esitelty sovellus on ilmakäyttöinen porakone.

 Törmäys iskumäntään tapahtuu tilassa, joka ei ole iskumännän työpinta-alaa

Tässä hieman sama tilanne kuin edellä, eli v.1969 patentissa esitetyssä sovelluksessa törmäyspinta on työtilassa, mutta vaatimuksissa ei siitä ole mainintaa.

Palauttavan tilan (tai tyynytilan) ja tilan, jossa törmäys tapahtuu, välissä on tiiviste

Jos tyyny on öljyä ja törmäystila on ilmaa, on välissä välttämättä oltava tiiviste. V. -69 patentissa on myös jokin tiivistävä osa, mutta se on toiminnallisesti mäntä, joka ylläpitää painetta öljyn syöttämiseksi tyynytilaan.

Heijastusmännän paikoittavan pinnan sijainti

Heijastusmäntä on paikoitettava suhteessa porakoneen runkoon, ennen iskumännän tuloa kontaktiin. Tämä pinta-ala pitää olla iskusuuntaan. Alla olevissa kuvissa on esitetty kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa pysäyttävä pinta on takakammiossa ja toisessa se on etukammiossa (rengaspinta-ala). Myös heijastinmännän etureunaa voi käyttää paikoitukseen, mutta silloin heijastinmännän iskupinnan on oltava männän etureunan takapuolella (katso erillinen kappale asiasta).


Page 02 of 5

2(5)

Kuva 2 heijastinmännän paikoituspinta takaosan laipassa, pinta takakammiossa

Kuva 3heijastusmännän paikoituspinta rengaspinta-alalla

Tyynyluisti

Kuva 4. Iskupakettiin integroidun tyynyluistin toteutustapa.

 Iskumäntä ja luisti muodostavat yhdessä oleellisesti suljetun tilavuuden

Tämä ei ole välttämätöntä, jos tyynytilan täytös törmäysten välillä hoidetaan esim. ulkoisella kuristimella.

 Iskumännässä on takalaakerin halkaisijaa suurempi halkaisija, jolla törmäys tapahtuu.

Tämä vaikuttaisi kattavalta, ainakin on vaikea kuvitella konstruktiota, että iskupaketin sisällä olisi jotain olellisesti takalaakerin halkaisijaa pienempää.

 Iskumännän ympärillä on holkki, jonka takana on tai muodostuu ole...