Browse Prior Art Database

Terugwinnen van Li

IP.com Disclosure Number: IPCOM000250046D
Publication Date: 2017-May-22
Document File: 7 page(s) / 65K

Publishing Venue

The IP.com Prior Art Database

This text was extracted from a PDF file.
This is the abbreviated version, containing approximately 20% of the total text.

Terugwinnen van Li

Abstract: De onderhavige publicatie heeft betrekking op een verbeterde werkwijze voor het terugwinnen

van Li uit samenstellingen die ook Al bevatten.

5

Terugwinnen van Li

De onderhavige publicatie heeft betrekking op een verbeterde werkwijze voor het terugwinnen van Li uit

samenstellingen die ook Al bevatten.

Een voorbeeld van dergelijke metallurgische samenstellingen is de metaalslak die wordt verkregen bij het

verwerken van ‘Li ion’ type batterijen of daarvan afgeleide producten (poeders uit deze batterijen, 5

afgebrande producten, vermaalde batterijen, gebroken batterijen …) met behulp van ‘hoge temperatuur’-

metallurgie. De batterijen en een slakvormende flux worden samen gesmolten bij hoge temperatuur. Er

wordt een zuurstofpotentiaal gekozen die in de vorming van een kobalt-nikkel-koper-metaalfase en een

(oxide-)slak resulteert. De elementen die gemakkelijker oxideren, waaronder Li, gaan over in de slak. De

organische fractie in de batterijen wordt op effectieve wijze afgebrand en de overige vluchtige stoffen 10

worden opgevangen in een afgaszuiveringssysteem.

Andere voorbeelden van dergelijke relevante metallurgische samenstellingen zijn sommige ‘hoge prestatie’

Li-Al-legeringen en lasfluxen.

Men heeft het terugwinnen van Li uit dergelijke samenstellingen onderzocht, maar terugwinnen van de Li

blijft ingewikkeld en duur. 15

Volgens bekende werkwijzen wordt een slak onder zure condities uitgeloogd. Dan wordt een

uitlogingsproduct verkregen dat het grootste deel van het Li bevat. Het Al in de slak is gedeeltelijk

oplosbaar, wat problemen veroorzaakt zoals neerslaan van Li-aluminaat en de vorming van Al-

hydroxidevlokken die de neiging hebben om Li te adsorberen. Dit fenomeen kan het

terugwinningsrendement sterk verlagen. 20

Het blijkt dat bij vele materialen en in het bijzonder in het geval van slakken, Al en Li samen onder zure

condities uitlogen. Bovendien hebben beide elementen de neiging samen neer te slaan tijdens de zuivering

van de loogoplossing. Het hoofddoel van de onderhavige werkwijze is derhalve het uit de loogoplossing

halen van Al, terwijl het Li in oplossing achterblijft. Li kan vervolgens als een relatief zuivere verbinding uit

de loog worden neergeslagen. 25

De onderhavige publicatie beschrijft een werkwijze voor het terugwinnen van Li uit materialen met de

eerder genoemde samenstellingen, omvattende de volgende stappen:

- eventueel het verkleinen van het materiaal, in het bijzonder wanneer het slakken betreft;

- het uitlogen van de metallurgische samenstelling door middel van het in contact brengen met een

waterige zwavelzuuroplossing met een pH van 3 of lager, waardoor een residu dat onoplosbare 30

verbindingen omvat en een eerste uitlogingsproduct dat Li en Al omvat, worden verkregen;

- optioneel het neutraliseren van het eerste Li en Al-bevattende uitlogingsproduct tot een pH van 2

tot 4, waardoor een residu neerslaat dat een eerste deel van het Al omvat en een tweede Li-omvattend

uitlogingsproduct...