Browse Prior Art Database

Werkwijze voor het vervaardigen van een substraat voor een vloerpaneel.

IP.com Disclosure Number: IPCOM000250242D
Publication Date: 2017-Jun-16

Publishing Venue

The IP.com Prior Art Database

Abstract

Werkwijze voor het vervaardigen van een substraat voor een vloerpaneel, waarbij dit substraat thermoplastisch materiaal omvat.

This text was extracted from a PDF file.
This is the abbreviated version, containing approximately 5% of the total text.

1

Werkwijze voor het vervaardigen van een substraat voor een vloerpaneel.

___________________________________________________________

Deze uitvinding betreft een werkwijze voor het vervaardigen van een substraat dat

geschikt is voor een vloerpaneel, meer speciaal een vloerpaneel met een substraat of 5

substraatlaag uit thermoplastisch materiaal. Onder “thermoplastisch materiaal” wordt

materiaal begrepen dat een thermoplastische kunststof, zoals PVC (polyvinylchloride),

omvat en daarnaast eventueel andere bestanddelen, zoals een additief, bijvoorbeeld

weekmaker, en/of vulstof.

10

Zulke vloerpanelen zijn intussen ruim gekend. In het document EP 1 938 963 omvat het

dun vloerpaneel één of meerdere substraatlagen uit flexibel PVC. Hoewel dit vloerpaneel

watervast is en door de PVC-gebaseerde toplaag een aangenaam loopcomfort biedt, is

het ondanks de beperkte dikte niet echt ergonomisch. Het is zwaar en door de inherente

flexibiliteit moeilijk te installeren. Het flexibel substraat vertoont ook een niet te 15

verwaarlozen risico op telegrafie, waarbij oneffenheden in de ondergrond na verloop van

tijd zichtbaar worden aan het oppervlak van de vloerpanelen. Het vloerpaneel uit het

document WO 2011/141849 komt aan deze nadelen tegemoet door zijn substraat uit

geschuimd thermoplastisch materiaal en in het bijzonder uit zogenaamd “closed-cell”

schuim. Dit substraat is licht en vormt een barrière tegen telegrafie. Het wordt gevormd 20

door middel van extrusie. Deze techniek heeft echter een lage productiesnelheid en

bovendien is de mogelijke vullingsgraad van het bekomen substraat beperkt.

De werkwijze van de uitvinding is van het type waarbij ter vorming van een substraatlaag

thermoplastisch materiaal wordt gestrooid, bijvoorbeeld op een transportinrichting, en 25

dit gestrooide thermoplastisch materiaal onder invloed van druk en/of warmte wordt

geconsolideerd, bij voorkeur in een persinrichting. Uit het document WO 2013/179261

is dergelijke werkwijze gekend. Het te strooien thermoplastisch materiaal bestaat hierin

uit granulaat. Een nadeel daarvan is dat dit materiaal, zeker als het rigide granulaat is,

traag consolideert, wat nefast is voor de lijnsnelheid. Een ander nadeel is dat het met het 30

granulaat moeilijk blijkt een aanvaardbare schuiming in het substraat te bekomen. Het

blaasmiddel in het granulaat blijkt immers zijn functie deels te hebben verloren in het

2

granuleerproces. Het document BE 2015/5572, eveneens op naam van de huidige

aanvrager, komt aan het laatstgenoemde nadeel tegemoet door in plaats van granulaat

dryblend materiaal te strooien. Dit dryblend materiaal is zelf thermoplastisch. Het is een

droog vrij-vloeiend poedermengsel dat naast het kunststofpoeder andere poedervormige

bestanddelen, zoals een additief, bijvoorbeeld weekmaker, en/of vulstof, kan omvatten. 5

Blaasmiddel dat in zulke dryblend is ingemengd, behoudt in tegenstelling tot bij

granulaat wel goed zijn functie, waardoor een betere schuiming wordt bekomen. Echter

bli...